Regulamin portalu www.Hemos.pl

Art. 1. Definicje
1.1. Portal – serwis internetowy www.Hemos.pl. Właścicielem Portalu jest HEMOS Sp.z.o.o z siedzibą ul. Bielska 136, 43-400, Cieszyn, Polska, NIP: 548 275 87 25, REGON: 528 135 369. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi.
1.3. Zapytanie – wstępne zapytanie o produkt, usługę przez formularz zgłoszeniowy.

Art. 2. Postanowienia ogólne
2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Zapytanie jest informacją dla pracownika i nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2.4. Opublikowane na stronach www.hemos.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Art. 3. Zapytanie
3.1. Wstępne zapytanie można złożyć za pomocą dostępnego formularza w zakładce : '/kontakt'.
3.2. Złożenie wstępnego Zapytania jest równoznaczne z poświadczeniem, że Klient jest osobą pełnoletnią.

© 2012 - 2024 Hemos
Hemos Sp z o.o.
43-400 Cieszyn
ul. Bielska, 136
tel. 696047671
tel. 606313581
e-mail: biuro@hemos.pl
www.hemos.pl

NIP : 5482758725
REGON : 528135369